Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

Polityka zarządzania

23 kwi 2012

Być konkurencyjnym poprzez wysoką jakość usług wykonywanych w warunkach przyjaznych środowisku.

Najwyższe  Kierownictwo Przedsiębiorstwa Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.  o.  w   Ełku   uznaje   zasadę,   że   jakość  usług   wykonywanych   zgodnie z  obowiązującymi   wymogami  prawa  i  innymi,   normy   PN –EN   ISO   9001 : 2009 w warunkach  przyjaznych środowisku z zachowaniem  normy  PN-EN 14001:2005 jest decydującym  czynnikiem trwałego powodzenia i ciągłego doskonalenia.

Najwyższe  Kierownictwo Przedsiębiorstwa Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.  o.  w   Ełku   zobowiązuję się do  wdrożenia  i przestrzegania zasad Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania  w zakresie  prowadzonej działalności.
Nasze motto brzmi :

„Być  konkurencyjnym   poprzez  wysoką  jakość  usług  wykonywanych w warunkach  przyjaznych  środowisku”

Cele określone przez Najwyższe kierownictwo to:

  1. Doskonalenie współpracy  z  klientem w zakresie świadczonych  usług.
  2. Minimalizacja  wystąpienia     sytuacji awaryjnych mających  oddziaływanie na środowisko.
  3. Modernizacja  infrastruktury przy zachowaniu zasad  zrównoważonego  rozwoju.
  4. Zapewnienie  odpowiednich zasobów i ich rozwój.
  5. Zwiększenie  efektywności  finansowej.

Najwyższe Kierownictwo oraz  pracownicy   Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o. o. w Ełku zobowiązują  się do:

  • spełniania   wymagań   oraz  ciągłego  doskonalenia   skuteczności   Zintegrowanego Systemu Zarządzania    zgodnie  z  wymaganiami   norm  PN –EN ISO 9001: 2009 oraz  PN-EN 14001:2005,
  • prowadzenie  działań ukierunkowanych za  zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
  • spełniania  obowiązujących  w zakresie  prowadzonej działalności wymagań prawnych i  innych, w tym   dotyczących  zidentyfikowanych  aspektów środowiskowych.

10 kwietnia 2012 r.  
Prezes Zarządu
Edward Michał Wenda

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.