Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

Polityka zarządzania

23 kwi 2012

Być konkurencyjnym poprzez wysoką jakość usług wykonywanych w warunkach przyjaznych środowisku.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o. o w Ełku uznaje zasadę, że jakość usług wykonywanych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, normy PN-EN ISO 9001:2001 w warunkach przyjaznych środowisku z zachowaniem normy PN-EN ISO 14001:2005 jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o. o w Ełku zobowiązuje się do wdrożenia i przestrzegania zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie prowadzonej działalności.

Nasze motto brzmi:
“Być konkurencyjnym poprzez wysoką jakość usług wykonywanych w warunkach przyjaznych środowisku.”

Cele określone przez Najwyższe kierownictwo to:

  • Doskonalenie współpracy z klientem w zakresie świadczonych usług.
  • Minimalizacja wystąpienia sytuacji awaryjnych mających oddziaływanie na środowisko.
  • Modernizacja infrastruktury przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa.
  • Zwiększenie efektywności ekonomicznej.

Najwyższe Kierownictwo oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku zobowiązują się do:

  • spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Sytemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005,
  • prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska,
  • spełniania obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności wymagań prawnych i innych, w tym dotyczących zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

10 kwietnia 2012 r.  Zatwierdził
Prezes Zarządu
Edward Michał Wenda

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.