Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

Polityka zarządzania

24 maj 2018

Być konkurencyjnym poprzez wysoką jakość usług wykonywanych w warunkach przyjaznych środowisku.

Najwyższe Kierownictwo Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z. o. o w Ełku uznaje zasadę, że jakość usług wykonywanych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i innymi, normy PN - EN ISO 9001:2015 w warunkach przyjaznych środowisku z zachowaniem normy PN - EN 14001:2015 jest decydującym czynnikiem sukcesu i doskonalenia funkcjonowania.

Nasze motto brzmi:

„Być  konkurencyjnym   poprzez  wysoką  jakość  usług  wykonywanych w warunkach  przyjaznych  środowisku”

Cele określone przez Najwyższe Kierownictwo to:

  1. Podnoszenie satysfakcji  Klienta z  jakości świadczonych usług.
  2. Zminimalizowanie oddziaływania negatywnych  czynników mających wpływ na środowisko.
  3. Minimalizacja wystąpienia sytuacji awaryjnych mających negatywne oddziaływanie na środowisko.
  4. Modernizacja infrastruktury przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
  5. Zapewnienie odpowiednich zasobów i  ich rozwój.
  6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, w otoczeniu prowadzonej działalności.

Najwyższe Kierownictwo oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku zobowiązują się do:

  • ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Sytemu Zarządzania,
  • prowadzenia działań ukierunkowanych na ochronę środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom,
  • spełniania zobowiązań dotyczących zgodności wszystkich wymagań związanych z prowadzoną działalnością.

25 stycznia  2021 r. 

zatwierdził
Prezes Zarządu
Edward Michał Wenda

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.