Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

 • Deklaracja dostępności

  15 lut 2021

  PUK EŁK sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.puk.elk.pl.

 • Organy spółki

  17 cze 2018

  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku jest jednoosobową spółką Miasta Ełk. Reprezentuje ją Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

 • Schemat organizacyjny

  24 maj 2018

 • Informacje o spółce

  24 maj 2018

  Uchwałą nr XIV/110/91 Rady Miejskiej w Ełku z dnia 20 czerwca 1991 roku utworzone zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Podstawą prawną działania jest akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 października 1991 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku, w którym Miasto Ełk posiada 100% udziałów.

 • System jakości

  24 maj 2018

  Informacje na temat systemu jakości.

 • Polityka zarządzania

  24 maj 2018

  Być konkurencyjnym poprzez wysoką jakość usług wykonywanych w warunkach przyjaznych środowisku.

 • Polityka prywatności

  24 maj 2018

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.