Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

Polityka prywatności

24 maj 2018

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku, ul. Suwalska 38, 19-300 Elk, NIP: 848-000-10-08, REGON: 790007148, tel.: 087 6102525. mail: sekretariat@puk.elk.pl
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li. a, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji umowy/zlecenia/wykonania usługi.
 3. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będę wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa.
 4. Dane osobowe Pana/Pani będę przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w ktorym uplynął termin płatności zobowiązań podatkowych.
 5. Posiada Pan/i prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/wykonania usługi.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.