Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

Informacje o spółce

24 maj 2018

Uchwałą nr XIV/110/91 Rady Miejskiej w Ełku z dnia 20 czerwca 1991 roku utworzone zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Podstawą prawną działania jest akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 października 1991 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku, w którym Miasto Ełk posiada 100% udziałów.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku jest jednoosobową spółką Miasta Ełk. Reprezentuje ją Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

Uchwałą nr XIV/110/91 Rady Miejskiej w Ełku z dnia 20 czerwca 1991 roku utworzone zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Podstawą prawną działania jest akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 października 1991 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku, w którym Miasto Ełk posiada 100% udziałów.

Władze Przedsiębiorstwa stanowią:

  • Zgromadzenie wspólników

  • Rada Nadzorcza

  • Zarząd Spółki (jednoosobowy)- Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych powołane zostało w 1991 roku jako spółka prawa handlowego w wyniku przekształcenia funkcjonującego dotąd przedsiębiorstwa pod nazwą PGKiM. Podstawowym zadaniem Spółki jest administrowanie obiektami stanowiącymi własność Miasta Ełk, w tym cmentarzami, targowiskiem i targowiskiem.

Główna siedziba Spółki mieści się w Ełku przy ul Suwalskiej 38, natomiast Zakład Usług Pogrzebowych posiada swoją administrację przy ul. Cmentarnej, Zakład Obsługi Targowisk przy ul. Targowej.

Główne usługi /wyroby przedsiębiorstwa:

  • administracja targowiskiem
  • usługi wywozu odpadów
  • utrzymanie ulic
  • zakładanie i pielęgnacja zieleni
  • administracja cmentarzami
  • usługi pogrzebowe


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku jako jedna z pierwszych firm na terenie północno- wschodniej Polski powstała w wyniku przekształcenia jednostek budżetowych w spółki prawa handlowego. Zdobyta wiedza i doświadczenie wykorzystywane były przez inne podmioty podejmujące działania restrukturyzacyjne. W roku 1996 Spółka czynnie uczestniczyła w zorganizowaniu kompleksowej zbiórki odpadów na terenach gmin wiejskich: Gmina Ełk, Kalinowo.

Przedsiębiorstwo działając w "sercu zielonych płuc Polski", a zajmując się między innym pielęgnacją zieleni, dba o ochronę środowiska przyrodniczego, jednocześnie poprawiając wizerunek miasta i jego okolic.

W roku 2004 przy współudziale Miasta Ełk oraz starostwa Powiatowego w Ełku zapoczątkowaliśmy zbiórkę baterii i akumulatorów małogabarytowych z placówek oświatowych. W ciągu roku zgromadzono w ten sposób około 900 kg baterii. Prowadząc działalność gospodarczą zajmujemy się również edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. Corocznie odwiedza Spółkę około 90 dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczniowie szkół średnich o specjalności technik ochrony środowiska odbywają w przedsiębiorstwie praktyki zawodowe, a absolwenci szkół wyższych staże.

Łącznie w pięciu funkcjonujących zakładach znajduje zatrudnienie około 100 osób. Ambicją Kierownictwa i Pracowników PUK Sp. z o.o. w Ełku jest pracować tak, aby jak najlepiej chronić środowisko naturalne, z możliwością poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych zatrudnionych osób. Dążymy do utrzymania wielkości zatrudnienia w ciągu roku z równoczesnym tworzeniem miejsc pracy osobom bezrobotnym, na mocy zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

Misją Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku jest:
Wizja profesjonalnej i rzetelnej firmy obsługującej klienta na najwyższym poziomie oraz harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.