Zakład Usług Pogrzebowych

Co zrobić, gdy odejdzie bliska osoba?

Zasiłek pogrzebowy.

18 maj 2012

Na sfinansowanie (przynajmniej częściowe) kosztów pogrzebu ubezpieczyciel ZUS lub KRUS wypłaca zasiłek pogrzebowy. 

Dla kogo i kiedy można uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłki wypłacają ZUS, KRUS i biura emerytalne służb mundurowych.


Zasiłek pogrzebowy można uzyskać, gdy zmarła osoba:
1. była ubezpieczona,
2. pobierała emeryturę lub rentę,
3. nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania,
4. pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.


Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonek (wdowa i wdowiec), rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.


O zasiłek pogrzebowy może wystąpić każdy, kto pokrył koszty pogrzebu (w tym osoba prywatna, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego). Należy pamiętać, że prawo do uzyskania zasiłku wygasa po 12 miesiącach od śmierci osoby, po której zasiłek się występuje.

Obecnie wynosi on 4000 zł w przypadku gdy pogrzeb organizuje najbliższy członek rodziny zmarłego, lub do wysokości rachunków nie więcej jednak niż 4000 zł dla innych osób. Wniosek o zasiłek składa się po pogrzebie dołączając rachunki. Zasiłek wypłacany jest po około trzech tygodniach od złożenia wniosku.

wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.